Cymrawd Rhyngwladol Cymru Greadigol Hay Festival
Creative Wales Hay Festival International Fellowship 2018/19

Jenny Valentine Creative Wales Hay Festival International Fellow

Creative Wales Hay Festival International Fellowship 2018-2019

The Creative Wales Hay Festival International Fellowship will provide a valuable opportunity for a writer from Wales writing in Welsh or English at a significant juncture of their career to participate in Hay’s international events across the year in Wales, Colombia, Spain, Peru, Mexico and India.

The Fellowship is open to exceptional, ambitious and imaginative creative individuals, working within the literature artform. It will provide an exceptional opportunity for career development for the writer selected, increase Wales’s artistic profile internationally, and make an invaluable contribution to creative Wales. Outcomes form the project have included new commissions, new translations and cross-media collaborations.

The previous Fellows have been Jon Gower, Tiffany Murray, Fflur Dafydd, Owen Sheers, Eurig Salisbury and Jay Griffiths. The 2017-2018 Fellow is Jenny Valentine who is just about to complete her Conversations About Adolescence in Cartagena.

Applications for the Fellowship will close on 31 December and will be considered by a panel including the Hay Festival Director and two former Fellows.

Applicants should provide a cv and no more than 500 words imagining how they might benefit from the experience. Please email angharad@hayfestival.org

Cymrodoriaeth Ryngwladol Cymru Greadigol Hay Festival 2018-2019

Mae Cymrodoriaeth Ryngwladol Cymru Greadigol Hay Festival yn gyfle gwerthfawr i awdur o Gymru, sydd yn ysgrifennu yn Gymraeg neu yn Saesneg ac sydd ar adeg bwysig yn eu gyrfa, i gymryd rhan yn nigwyddiadau rhyngwladol y Gelli dros gyfnod o flwyddyn – yng Nghymru, Colombia, Sbaen, Periw, Mecsico ac India.

Mae'r Gymrodoriaeth yn agored i unigolion creadigol eithriadol, uchelgeisiol a dychmygus sydd yn gweithio yn y maes llenyddol. Bydd yn gyfle arbennig i ddatblygu gyrfa'r awdur llwyddiannus, i gynyddu proffil artistig Cymru yn rhyngwladol ac i wneud cyfraniad amhrisiadwy i'r Gymru greadigol. Mae canlyniadau'r fenter hon yn y gorffennol wedi cynnwys comisiynau newydd, cyfieithiadau a chydweithrediadau aml- a thraws-gyfryngol.

Cyn-Gymrodyr y cynllun hwn yw Jon Gower, Tiffany Murray, Fflur Dafydd, Owen Sheers, Eurig Salisbury a Jay Griffiths. Cymrawd 2017-2018 yw Jenny Valentine sydd ar fin cwblhau ei Sgyrsiau am yr Arddegau yn Cartagena.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau fydd 31 Rhagfyr ac fe gaiff y ceisiadau eu hystyried gan banel o dri – Cyfarwyddwr Gwyl y Gelli a dau o'r cyn-Gymrodorion.

Dylai ymgeiswyr gyflwyno CV a darn heb fod yn hwy na 500 gair yn disgrifio sut y bydden nhw'n debygol o elwa o'r profiad. Anfonwch eich e-bost at angharad@hayfestival.org os gwelwch yn dda.