Awduron wrth eu Gwaith, 2017

Mae Awduron wrth eu Gwaith yn strategaeth datblygu proffesiynol hir-dymor sydd yn meithrin talentau ysgrifennu Cymreig yn y ddwy iaith. Fe'i cynhelir yn ystod 11 diwrnod Gŵyl y Gelli yng Nghymru. Mae'r prosiect yn rhoi mynediad i’r cynulliad unigryw hwnnw yn y byd llenyddol ac yn manteisio ar yr arbenigedd ym meysydd cyhoeddi ac ysgrifennu creadigol sydd ar gael yn y Gelli er budd uniongyrchol i awduron proffesiynol yng Nghymru.

Caiff y prosiect ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac fe'i harweinir gan Gymrawd Hay, Tiffany Murray.

2017 yw ail flwyddyn y prosiect. Bydd ceisiadau ar gyfer 2018 yn agor ym mis Ionawr, yn ddibynnol ar gyllid parhaus.

Mae'r rhaglen wythnos lawn-dop hon yn caniatáu i'r awduron dethol gymryd rhan ym mhrif ddigwyddiadau'r Ŵyl ac i fynychu dosbarthiadau meistr a gweithdai gyda chyhoeddwyr Prydeinig a thramor, ac asiantau ac artistiaid rhyngwladol sefydledig. Mae'r awduron yn gweithio mewn gwahanol genres: ffuglen, ffeithiol, gwaith creadigol ffeithiol, barddoniaeth a sgriptiau.

Ers y llynedd, mae grŵp yr Awduron wrth eu Gwaith wedi ennill nifer o wobrau: lle ar restr fer o bwys, Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas, Gwobr New Welsh Writing, Gwobr Ysgrifennu Newydd Wasafiri, Gwobr Cyfryngau Cymru, Gwobr 'Rising Star' Cymru, lle ar restr Hay 30 a Dyfarniad Cymru Greadigol.

Eleni, bydd Awduron wrth eu Gwaith yn canolbwyntio ar y dudalen ysgrifenedig ac yn rhannu eu gwaith gyda'r cyhoedd mewn pedair sesiwn yn rhaglen yr ŵyl. Byddant hefyd yn creu gwaith newydd yn Saesneg ac yn Gymraeg, ar safle'r Ŵyl.

Mae awduron yn y Gwaith yn cael ei wneud yn bosibl gan gefnogaeth hael Cyngor Celfyddydau Cymru. Arts Council of Wales logo

x

Rhys Owain Williams

Rhys Owain Williams Enwyd Rhys Owain Williams ar restr fer cystadleuaeth Lleisiau Newydd PEN Cymru yn 2016. Cafodd ei farddoniaeth ei chyhoeddi yn Agenda, Lighthouse a Popshot, ac roedd yn rhan o brosiect celfyddyd gyhoeddus barhaol yn Ysbyty Treforys. Mae'n gyd-olygydd y cylchgrawn barddoniaeth amlgyfrwng The Crunch - rhysowainwilliams.com
x

Rosey Brown

Rosey Brown Mae Rosey Brown yn byw yng Nghaerdydd a Berlin. Yn fyfyriwr ysgoloriaeth ar gwrs MA Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Caerdydd yn 2014, enillodd ysgoloriaeth awdur gan Lenyddiaeth Cymru yn 2015-16 a'i galluogodd i weithio ar ei nofel gyntaf. Mae Rosey'n mwynhau gweithio ar brosiectau addysgol ac arwain gweithdai ysgrifennu.
x

Tyler Keevil

Tyler Keevil Mae Tyler Keevil yn nofelydd, awdur straeon byrion a sgriptiwr o Vancouver, Canada. Yn nghanol ei ugeiniau symudodd i Gymru. Derbyniodd nifer o wobrau, gan gynnwys Gwobr Journey, Gwobr Golygydd y Missouri Review a Gwobr Barn y Bobl, Llyfr y Flwyddyn. Cyhoeddir No Good Brother yn 2018 gan The Borough Press / HarperCollins.
x

Sian Northey

Sian Northey Mae Sian Northey yn ysgrifennu ffuglen i blant ac oedolion, ynghyd â barddoniaeth a gwaith creadigol ffeithiol. Mae hi hefyd yn gyfieithydd. Dewiswyd ei nofel ddiweddaraf i oedolion, Rhyd y Gro (Gomer, 2016), ar gyfer Silff Lyfrau Cyfnewidfa Lên Cymru, fel ei nofel flaenorol, Yn y Tŷ Hwn (Gomer, 2011).
x

Eluned Gramich

Eluned Gramich Cafodd ffuglen fer Eluned Gramich ei chyhoeddi yn New Welsh Short Stories, Stand, Planet, Taliesin ac O'r Pedwar Gwynt. Hi oedd cyfieithydd Goldfish Memory gan Monique Schwitter. Enillodd ei chyfrol o hunangofiant o’i chyfnod yn Japan, Woman Who Brings the Rain, Wobr New Welsh Writing 2015 ac fe gyrhaeddodd restr fer Llyfr y Flwyddyn 2016.
x

Tiffany Murray

Tiffany Murray Mae Tiffany Murray yn trefnu rhaglen Awduron wrth eu Gwaith Y Gelli. Mae hi'n awdur y nofelau Sugar Hall, Diamond Star Halo a Happy Accidents. Mae hi hefyd yn darlithio ac yn sgriptio.
x

Zillah Bowes

Zillah Bowes Mae Zillah Bowes yn awdures a chyfarwyddwraig. Mae ei ffilmiau yn cynnwys y ffilm ddogfen Enemies of Happiness, a enillodd Wobr y Rheithgor yng Ngŵyl Ffilm Sundance. Cafodd ei cherddi eu cyhoeddi mewn cylchgronau a blodeugerddi ac fe dderbyniodd hi Wobr Cymru Greadigol yn 2016/17 i ddatblygu cyfres o ffilm-gerddi. Mae hi wrthi'n ysgrifennu ei chasgliad cyntaf o farddoniaeth a'i ffilm ffuglen gyntaf.
x

Natalie Ann Holborow

Natalie Ann Holborow Cafodd y bardd Natalie Ann Holborow ei geni yn Abertawe. Cafodd ei chasgliad cyntaf, And Suddenly You Find Yourself, ei lansio yng Ngŵyl Lyfrau Kolkata yn 2017. Enillodd Wobr Reeves Robin yn 2015 ac fe gyhoeddwyd ei gwaith yn y New Welsh Review.
x

Rebecca F. John

Rebecca F. John Cyrhaeddodd Rebecca F John restr fer Gwobr Stori Fer y Sunday Times / EFG ac fe enillodd Wobr Lleisiau Newydd PEN Rhyngwladol yn 2015. Cyhoeddodd gasgliad o straeon byrion, Clown's Shoes, ac fe gyhoeddir ei nofel, The Haunting of Henry Twist, yn ystod haf 2017.
x

Rebecca Parfitt

Rebecca Parfitt Cyrhaeddodd Rebecca Parfitt rownd derfynol gwobr ysgrifennu creadigol Aesthetica yn 2016. Hi yw sylfaenydd a golygydd cylchgrawn The Ghastling - teyrnged i'r 'penny dreadful' Fictoraidd, a straeon ysbryd ac arswyd. Cafodd ei chasgliad cyntaf o farddoniaeth, The Days After, ei gyhoeddi ym mis Ebrill 2017. Mae hi'n gweithio ar hyn o bryd ar gasgliad o straeon byrion ac ar nofel. www.rebeccaparfitt.com
x

Catrin Kean

Catrin Kean Mae Catrin Kean yn sgriptwraig wobrwyol sydd yn gweithio ar hyn o bryd ar ei chasgliad cyntaf o straeon byrion. Yn 2016 enillodd ei ffilm fer, Dad, wobr Bafta Cymru ac fe'i henwebwyd am wobrau Prix Jeunesse ac Unesco hefyd. Cyhoeddwyd ei straeon yn Riptide Journal, Bridge House Anthology a The Ghastling ac fe'i henwebwyd am wobr Fish. Mae hi'n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd.
x

Mark Blayney

Mark Blayney Enillodd Mark Blayney Wobr Somerset Maugham am Two Kinds of Silence. Cyhoeddwyd ei drydydd casgliad o straeon, Doppelgangers, ei gyhoeddi yn 2015 a'i gasgliad o farddoniaeth i'w pherfformio, Loud Music Loud Makes You Drive Faster, yn 2016. Yn ôl Jonathan Edwards, mae hwnnw yn brawf o ‘ddychymyg gwych’.
x

Sarah Reynolds

Sarah Reynolds Mae Sarah Reynolds yn ysgrifennu ffuglen a deunydd ffeithiol yn Gymraeg ac yn Saesneg ac enillodd gystadleuaeth stori fer Rhys Davies. Cyhoeddwyd ei nofel Gymraeg gyntaf, Dysgu Byw, gan Wasg Gomer yn 2016. Mae hi wrthi'n ysgrifennu nofel Saesneg ac yn astudio am radd PhD mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Aberystwyth.
x

Ben Smith

Ben Smith Ganwyd yr awdur Ben Smith yn Birmingham ond mae e'n byw erbyn hyn yng nghanolbarth Cymru. Derbyniodd ysgoloriaeth gan Lenyddiaeth Cymru yn 2016 ar gyfer ei nofel gyntaf, A Mountain Speaks, ac mae disgwyl i honno gael ei chyoeddi maes o law. Mae ei ysgrifennu yn canolbwyntio ar y tirwedd ac effeithiau hwnnw ar y psyche dynol.
x

Joao Morais

Joao Morais Mae Joao Morais newydd gwblhau PhD ym Mhrifysgol Caerdydd. Fe'i henwyd ar restr fer Gwobr Rhys Davies, Gwobr Percy French a'r All Wales Comic Verse Award. Enillodd Wobr Terry Hetherington i Awduron Ifanc. Cyhoeddir casgliad o'i straeon byrion gan Parthian y flwyddyn nesaf.
x

Alan Bilton

Alan Bilton Mae Alan Bilton yn awdur dwy nofel, The Sleepwalkers Ball (Alcemi, 2009) a The Known and Unknown Sea (Cillian, 2014), a chasgliad o straeon byrion swrrealaidd, Anywhere Out of the World (Cillian, 2016). Mae e hefyd yn awdur llyfrau am ffilmiau mud, ffuglen gyfoes a'r 1920au.
x

Clare E Potter

Clare E Potter Bu Clare E Potter yn fardd preswyl gyda’r Wales Arts Review yn Llwyn Celyn ac, yn ddiweddar, yn y Moravian Academi yn Pennsylvania. Cyfieithodd gerddi ar ran Bardd Cenedlaethol Cymru, mae hi'n cydweithio ar brosiectau cymunedol, wedi actio mewn dwy ffilm ac yn y cynhyrchiad dawns, Coal. Cyhoeddodd waith yn y DG ac UDA gyda Faber & Faber, Seren a Mslexia. www.clareawenydd.com
x

Rhian Elizabeth

Rhian Elizabeth Cafodd Rhian Elizabeth ei geni yn 1988 yng Nghwm Rhondda, de Cymru. Cafodd ei nofel gyntaf, Six Pounds Eight Ounces (Seren, 2014), ei osod yn y cwm hwnnw ac fe'i henwyd ar restr fer yr International Rubery Award. Yn 2016, roedd yn enillydd Gwobr Awduron Ifanc Terry Hetherington.
x

Alys Conran

Alys Conran Cafodd nofel gyntaf Alys Conran, Pigeon (Parthian, 2016), ei henwi ar restr fer Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas. Daeth ei ffuglen i’r brig yng Ngwobr Stori Fer Bryste a Gwobr Ffuglen Manceinion. Yn rhugl mewn Cymraeg, Saesneg, Sbaeneg a Chatalaneg, mae hi bellach yn Ddarlithydd mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mangor, gogledd Cymru.
x

Rhys Milsom

Rhys Milsom Mae Rhys Milsom yn fardd, llenor, adolygydd, arweinydd gweithdai a thiwtor ysgrifennu creadigol sy'n gweithio yng Nghaerdydd. Enillodd Wobr Ryngwladol The Short Story ac fe gyhoeddwyd ei ffuglen a'i farddoniaeth mewn sawl man. Cyhoeddodd ddau gasgliad o farddoniaeth, Amnesia a Transition, y ddau gyda Accent Press.
x

Louise Walsh

Louise Walsh Mae Louise Walsh yn hanu o Gaerdydd ac yn awdur dwy nofel, Fighting Pretty (Seren, 2008), am focswraig amatur, a Black River (Carreg Gwalch, 2016), a ysbrydolwyd gan Ymchwiliad Leveson ac sydd yn fyfyrdod ar rôl ac ymyrraeth y wasg ar ôl trychineb Aberfan yn 1966. Ar hyn o bryd, mae Louise yn ysgrifennu nofel wedi'i gosod yn y 1980au.
x

Yohannes Obsi

Yohannes Obsi Ganwyd Yohannes Obsi yn Nekemt, yn rhanbarth Oromia yn Ethiopia. Astudiodd Economeg ym Mhrifysgol Mekelle cyn ffoi o'r wlad a dod i Gymru, ym mis Awst 2015, i geisio lloches a gwarchodaeth ryngwladol.
x

Robin Ganderton

Robin Ganderton Enillodd Robin Ganderton Wobr Lleisiau Newydd PEN Cymru a Gwobr Terry Hetherington ac fe gyrhaeddodd restr fer Gwobr Ysgrifennu Newydd Wasafiri a Gwobr Farddoniaeth Ryngwladol Hippocrates. Cafodd ganmoliaeth uchel yng nghystadleuaeth stori fer National Memory Day/Literature Works. Mae e ar hyn o bryd yn astudio am radd M.St mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Rhydychen.
x

Philip Jones

Philip Jones Mae Philip Jones yn awdur a cherddor a aned yn Birmingham ac a ddaeth i oed yn Sir Benfro. Mae e bellach yn byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd. Roedd yn ail yng ngwobrau cyntaf New Welsh Writing ac mae ei storïau, ei ysgrifau a'i farddoniaeth wedi ymddangos mewn nifer helaeth o gasgliadau.