Awduron wrth eu Gwaith, 2018

Mae Awduron wrth eu Gwaith yn strategaeth datblygu proffesiynol hir-dymor sydd yn meithrin talentau ysgrifennu Cymreig yn y ddwy iaith. Fe'i cynhelir yn ystod 11 diwrnod Gŵyl y Gelli yng Nghymru. Mae'r prosiect yn rhoi mynediad i’r cynulliad unigryw hwnnw yn y byd llenyddol ac yn manteisio ar yr arbenigedd ym meysydd cyhoeddi ac ysgrifennu creadigol sydd ar gael yn y Gelli er budd uniongyrchol i awduron proffesiynol yng Nghymru.

Caiff y prosiect ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac fe'i harweinir gan Gymrawd Hay, Tiffany Murray.

Mae'r rhaglen wythnos lawn-dop hon yn caniatáu i'r awduron dethol gymryd rhan ym mhrif ddigwyddiadau'r Ŵyl ac i fynychu dosbarthiadau meistr a gweithdai gyda chyhoeddwyr Prydeinig a thramor, ac asiantau ac artistiaid rhyngwladol sefydledig. Mae'r awduron yn gweithio mewn gwahanol genres: ffuglen, ffeithiol, gwaith creadigol ffeithiol, barddoniaeth a sgriptiau.

Ers y llynedd, mae grŵp yr Awduron wrth eu Gwaith wedi ennill nifer o wobrau: lle ar restr fer o bwys, Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas, Gwobr New Welsh Writing, Gwobr Ysgrifennu Newydd Wasafiri, Gwobr Cyfryngau Cymru, Gwobr 'Rising Star' Cymru, lle ar restr Hay 30 a Dyfarniad Cymru Greadigol.

Eleni, bydd Awduron wrth eu Gwaith yn canolbwyntio ar y dudalen ysgrifenedig ac yn rhannu eu gwaith gyda'r cyhoedd mewn pedair sesiwn yn rhaglen yr ŵyl. Byddant hefyd yn creu gwaith newydd yn Saesneg ac yn Gymraeg, ar safle'r Ŵyl.

Mae awduron yn y Gwaith yn cael ei wneud yn bosibl gan gefnogaeth hael Cyngor Celfyddydau Cymru. Arts Council of Wales logo

x

Eric Ngalle Charles

Eric Ngalle Charles Mae Eric Ngalle Charles yn awdur, bardd a dramodydd a’i ganwyd yng Nghamerŵn ond erbyn hyn sy’n byw yng Nghymru. Perfformiwyd ei ddrama gyntaf "My mouth brought me here" yng Nghanolfan y South Bank, Llundain ym mis Awst 2016 ac yng Ngŵyl y Gelli ar y 30ain o Fai 2017. Bydd ei ddrama ddiweddaraf "The Last Ritual" yn cael ei berfformio yn y Gelli ar y 28ain o Fai 2018 (digwyddiad rhif 165).
x

Eluned Gramich

Eluned Gramich Ganwyd Eluned Gramich yn Hwlffordd ac y mae hi’n awdur a chyfieithydd Cymraeg-Almaeneg. Enillodd Eluned Wobr Pobl a Llefydd : New Welsh Writing yn 2015 gyda Woman Who Brings the Rain, hunangofiant sydd yn seiliedig ar ei phrofiadau o fyw yn Hokkaido, Japan. Roedd hi hefyd yn ail yn Wobr Bare Fiction 2017, Gwobr Terry Hetherington 2015 ac ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Stori Fer Bryste yn 2011. Mae ei hysgrifennu wedi ymddangos yn New Welsh Short Stories, Stand, The Lonely Crowd a Rarebit, Wales Arts Review, New Welsh Review, a Notes on the Underground.
x

Rhian Elizabeth

Rhian Elizabeth Ganwyd Rhian Elizabeth ym 1988 ac y mae hi’n byw yng Nghaerdydd. Roedd ei nofel, Six Pounds Eight Ounces, ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Llyfr Rhyngwladol Rubery. Mai ei chasgliad barddoniaeth gyntaf ar fin cael ei gyhoeddi gan Parthian. Mae Rhian hefyd yn bwriadu teithio i Sweden yr haf hwn i gynrychioli Cymru ym Mhreswyliaeth Llenyddol Rhyngwladol Coracle Ewrop.
x

Louise Walsh

Louise Walsh Mae Louise Walsh yn nofelydd a chyn bocsiwr amatur. Roedd ei nofel gyntaf, Fighting Pretty (Seren Books), yn tynnu ar ei gwybodaeth am y byd bocsio amatur yng Nghymru. Ysbrydolwyd ei hail nofel, Black River (Carreg Gwalch), gan ei hymchwil i ymyrraeth gan y wasg yn Aberfan yn dilyn y trychineb yno yn 1966. Mae Louise yn byw yng Nghaerdydd lle mae hi'n gweithio ar drydedd nofel a osodwyd yn erbyn cefndir streic glowyr 1984 yng Nghymru.
Twitter - @LouJaneWalsh1
x

Wendy White

Wendy White Enillodd llyfr plant cyntaf Wendy, 'Welsh Cakes and Custard' (Gwasg Gomer), Wobr Tir Nan'Og yn 2014. Mae ganddi dri llyfr plant arall a gyhoeddwyd gan Gomer. Yn ogystal, mae Wendy yn ysgrifennu i oedolion, o dan yr enw Sara Gethin. Cafwodd ei nofel gyntaf, 'Not Thomas' (Honno) le ar restr fer Gwobr Not the Booker 2017, a chynhalir gan The Guardian.
x

Emily Blewitt

Emily Blewitt Cafodd gwaith Emily Blewitt Gymeradwyaeth Uchel yn Forward Prizes 2016. Mae hi wedi cyhoeddi barddoniaeth mewn amrywiaeth o gylchgronau ac antholegau, ac mae hi'n olygydd i adran cyflwyniadau barddoniaeth y New Welsh Review. Cyhoeddwyd ei chasgliad cyntaf o farddoniaeth, This Is Not A Rescue, gan Seren Books ym mis Ebrill 2017.
x

Jane Fraser

Jane Fraser Mae Jane Fraser yn byw ac yn gweithio yng Ngŵyr, gan dreulio'i hamser yn ysgrifennu ffuglen yn Saesneg ac fel Cyfarwyddwr Creadigol yn NB: Design. Mae hi'n chwilio am gyhoeddwr am ei chasgliad o straeon byrion a’i nofel hanesyddol. Yn 2017, cyrhaeddodd rownd derfynol yng Ngwobr Ffuglen Manceinion ac ym 2018 enillodd yr ail wobr yn y Fish Memoir Prize. Ysgrifennu Creadigol PhD 2017.

Website - www.janefraserwriter.com
Twitter - @jfraserwriter
x

Hanan Issa

Hanan Issa Mae Hanan yn awdur Cymreig hil gymysg gyda gwaith sydd wedi'i gynnwys ar ITV Wales a BBC Radio Wales, wedi’i gyhoeddi yn Banat Collective, Hedgehog Press, Sukoon, a MuslimGirl.com, ac wedi’i pherfformio yn Hijabi Monologues y Bush Theatre. Hi yw cyd-sylfaenydd noson mheic agored BAME 'Where I'm Coming From' ac y mae hi ar hyn o bryd yn gweithio ar brosiect ffilm mewn partneriaeth â Film4.
x

Durre Shahwar

Durre Shahwar Mae Durre Shahwar yn ysgrifennwr, ymarferydd creadigol, Golygydd ar gyfer Adolygiad Celfyddydau Cymru a chyd-sylfaenydd 'Where I'm Coming From' (digwyddiad meic agored sy'n hyrwyddo ysgrifennu BAME yng Nghymru). Mae hi'n ysgrifennu am ystod eang o bynciau, gan gynnwys hunaniaeth, rhyw ac iechyd meddwl. Mae Durre wedi ei chyhoeddi mewn amryw o gylchgronau ac antholegau, gan gynnwys Know Your Place (2017), The Lonely Crowd, Cheval, a We Shall Fight Until We Win (2018).
x

Elan Grug Muse

Elan Grug Muse Y mae Grug yn fyfyrwraig PhD yn adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe. Enillodd gadair yr Urdd yn 2013; mae hi’n gyd-olygydd cylchgrawn Y Stamp; yn aelod o Gywion Cranogwen; ac yn 2017 cyhoeddodd ei chyfrol gyntaf o farddoniaeth- Ar Ddisberod- gyda Chyhoeddiadau Barddas.
x

Samantha O’Rourke

Samantha O’Rourke Mae Samantha O'Rourke yn ddramodydd, yn wreiddiol o Swydd Gaer ond bellach yn byw yng Ngogledd Cymru. Ar hyn o’r bryd mae hi'n Ysgrifennwr ar Atodiad gydag Everyman Playhouse, Lerpwl. Ymhlith ei phrosiectau diweddar mae ' No Persons Only Women' (Volcano Theatre, Abertawe), Liverpool First (Everyman/ Williamson Tunnels) a Quantum (YEP, Theatr Everyman).
x

Gareth Evans-Jones

Gareth Evans-Jones Daw Gareth o Draeth Bychan ger Marian-glas, Ynys Môn ac mae’n ddarlithydd yn Ysgol Athroniaeth a Chrefydd, Prifysgol Bangor. Enillodd Ysgoloriaeth Awdur Newydd gan Lenyddiaeth Cymru yn 2017 i weithio ar ei nofel gyntaf a chyhoeddir ei gyfrol gyntaf o ryddiaith, Eira Llwyd, yn yr hydref eleni.
x

Emily Vanderploeg

Emily Vanderploeg Mae gan Emily Vanderploeg MA a PhD mewn Ysgrifennu Creadigol (Prifysgol Abertawe), ac y mae hi’'n dysgu yn Queen’s Univeristy gyda Sgwad yr Awduron Ifanc. Cyhoeddwyd ei gwaith yn y DU a Chanada, ac y roedd ar y rhestr fer ar gyfer yr Impress Prize. Yn wreiddiol o Aurora, Ontario, Canada, mae hi nawr yn byw yn Abertawe.
x

Morgan Owen

Morgan Owen Daw Morgan o Ferthyr Tudful yn wreiddiol, ac y mae’n fardd a llenor. Enillodd Dlws Coffa D Gwyn Evans y llynedd, sef am y gerdd orau gan fardd dan 25 (gan Barddas). Mis Medi, bydd Morgan yn cychwyn ar PhD ym Mhrifysgol Bangor mewn llenyddiaeth Gymraeg. Bydd yn cyfrannu yn aml a chyson i gyhoeddiadau Cymraeg megis Barddas, O'r Pedwar Gwynt, a'r Stamp.
x

Eloise Williams

Eloise Williams Mae Eloise Williams yn ysgrifennu ffuglen i bobl ifanc. Un o dderbynwyr bwrsari Llenyddiaeth Cymru, enillodd ei hail nofel Gaslight (2017 Firefly Press), wobr Llyfr Pobl Ifanc y Flwyddyn 2017 gan Wales Arts Review, ac ‘roedd ar y rhestr fer yng Ngwobrau Tir na n-Og 2018. Ar hyn o bryd mae Eloise yn gweithio ar ei phedwaredd nofel, wedi'i osod yn Llantrisant, lle bu iddi dyfu i fyny (bron).
Website - www.eloisewilliams.com
x

Catrin Kean

Catrin Kean Mae Catrin Kean yn ysgrifennwr Cymreig sydd wedi ennill nifer o wobrau gan gynnwys Bafta Cymru 2016 am ei ffilm fer i blant, 'Dad’. Mae ei storïau byrion wedi'u cyhoeddi yn Riptide Journal, Bridge House Anthologies a The Ghastling. Mae hi'n byw yng Nghaerdydd ac yn gweithio ar ei nofel gyntaf.
x

Alison Powell

Alison Powell Y mae Alison Powell yn wreiddiol o Dde Cymru ac yn ysgrifennu ffuglen fer sydd wedi ymddangos mewn sawl cyhoeddiad, gan gynnwys Mslexia. Mae hi hefyd yn gweithio ar nofel ac enillodd yr ail wobr yn y Bridport First Novel Award 2016. Mae hi'n gyd-sylfaenydd WritClub sydd wedi ei leoli ym Mryste ac ar hyn o bryd mae hi'n cyd-olygu antholeg National Flash Fiction.
x

Ruth Richards

Ruth Richards Daw Ruth Richards o Fôn. Mae'n rhannu ei hysgrifennu rhwng y gorffennol a'r presennol, a gweddill ei hamser rhwng lobïo dros y Gymraeg, ac astudio ffotograffiaeth a llenyddiaeth Gymraeg yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg ar gyfer PhD ym Mhrifysgol Bangor.
x

Meg Elis

Meg Elis Ganwyd Meg yn Aberystwyth yn 1950, ond mae hi wedi byw a gweithio yng Ngwynedd ers 1976. Mae hi’n gyfieithydd llawrydd ac awdur, a raddiodd yn y Gymraeg o Fangor ym 1972 ac a dderbyniodd doethuriaeth mewn Ysgrifennu Creadigol o Fangor, 2017. Mae hi’n awdur 3 nofel, 1 cyfrol o straeon byrion ac yn gyfrannwr / adolygydd rheolaidd yn y wasg Gymreig.
x

Rufus Mufasa

Rufus Mufasa Mae Rufus yn actifydd llenyddol ac yn neidiwr rhwng genres geiriol, mae hi’n teithio yn aml ond yn dychwelyd i Bontypridd bob amser, sydd erbyn hyn yn gartref iddi. Mae gwaith Rufus yn archwilio cymysgedd o ddisgyblaethau, ‘avant-garde “rwydd”’ amlieithrwydd, llinynau hynafiaeth, wedi'i llenwi â gobaith a chalon. Ar hyn o bryd y mae Rufus yn datblygu casgliad barddoniaeth gyda chefnogaeth Bwrsariaeth Ysgrifenwyr gan Lenyddiaeth Cymru.