Cwmpawd Gwyl y Gelli

Mae 'cwmpawd' Gwyl y Gelli yn gyfle i ddysgu, i gael eich ysbrydoli ac i ddarganfod. Mae'n fan lle cewch chi adnoddau dysgu dychmygus, profiad proffesiynol a chyfle i ymwneud â rhai o siaradwyr gorau'r byd. Ymunwch â ni yn yr Wyl ac ar-lein.

PABELL 'CWMPAWD' Y GELLI

Galwch draw i Babell 'Cwmpawd / Compass' Y Gelli am weithdai ac i glywed am bynciau gradd gan academyddion o brifysgolion sy'n aelodau o bartneriaeth Gwyl y Gelli.

Reading in Hay Festival Bookshop

BLOG 'CWMPAWD' Y GELLI

Ydych chi ar dân eisiau ysgrifennu? Ymunwch â Blog 'Cwmpawd' Y Gelli I gael mwy o wybodaeth, ymunwch â'n rhestr bostio neu e-bostiwch compass@hayfestival.com.

Blue Peter Book Awards in the Hay Festival Bookshop

Hay Levels

Mae Sianel YouTube ‘Hay Levels’ yn cynnwys gwersi gan academyddion a siaradwyr mwyaf ysbrydolgar y byd, gan gynnwys Richard Dawkins, Germaine Greer, Simon Schama a Angie Hobbs. Gwyliwch ar-lein fan hyn neu dewch i Babell 'Cwmpawd' y Gelli.

Hay Levels

ACADEMI Y GELLI: PROFIAD GWAITH A PHROFIAD PROFFESIYNOL

Mae Academi'r Gelli yn cynnig cyfleoedd i ffotograffwyr, newyddiadurwyr, rheolwyr y celfyddydau byw a swyddogion y wasg a marchnata. Gweler gwefan Academi Y Gelli am fwy o wybodaeth.

Stephen Fry at Hay Festival

MAE'R WYL AM DDIM I FYFYRWYR!

Os ydych chi'n dilyn cwrs addysg uwch llawn-amser, fe gewch chi docynnau rhad ac am ddim i hyd at bum digwyddiad*. Ffoniwch y Swyddfa Docynnau, 01497 822 629, ar 2 Mai neu wedi hynny. Bydd angen i chi nodi rhifau eich dewis cyntaf a'ch ail ddewis o ddigwyddiadau a thalu blaendal o £10 gyda cherdyn credyd neu ddebyd - caiff hwn ei ad-dalu pan gasglwch eich tocynnau a chyflwyno eich cerdyn myfyriwr dilys.

*gweler y Telerau a'r Amodau

Hay Festival

Dilynwch #Compass i weld manylion a newyddion diweddaraf y rhaglen ysgrifennu i oedolion ifanc. Fe ddewch chi o hyd i argymhellion darllen ac i wybodaeth am yr awduron ardderchog diweddaraf.

Part funded by the Welsh Government Tata partnership
University of Birmingham logo University of Cambridge logo Cardiff University logo Hereford Sixth Form College logo The Open University Wales logo Swansea University logo University of Worcester logo