Hay Festival 2022 – Programme for Schools

Hay Festival Programme for Schools - Free Events online

Watch authors from Hay Festival Programme for Schools filmed over the last 4 years. There are 70+ fun filled and inspiring events to choose from including Ade Adepitan, David Baddiel, Gemma Cairney, Eoin Colfer, Julian Clary and Andy Stanton.

Teaching resources for the Programme for Schools are available here.

Sponsored by Welsh Government and the Hay Festival Foundation

Rhaglen i Ysgolion Gŵyl y Gelli - Digwyddiadau am Ddim Ar-lein

Gwyliwch awduron Rhaglen i Ysgolion Gŵyl y Gelli a ffilmiwyd dros y 4 blynedd diwethaf. Mae 70+ o ddigwyddiadau difyr, ysbrydoledig i ddewis ohonynt, yn cynnwys Ade Adepitan, David Baddiel, Gemma Cairney, Eoym Colfer, Julian Clary ac Andy Stanton.

Adnoddau addysgu i ategu’r digwyddiadau yn y Rhaglen I Ysgolion.

Noddir gan Lywodraeth Cymru a Sefydliad Gŵyl y Gelli

Event FiltersYou are viewing events filtered byProgramme for SchoolsView All