Event 143

Huw Edwards

City Mission | Cenhadaeth y Ddinas

Virtual venue: Starlight Stage

Distinguished broadcaster Huw Edwards traces the history and cultural significance of London’s Welsh churches and examines the origins of the London Welsh, the pattern of Welsh migration to London past and present, and the influence of the Welsh religious figures and causes in London. Chaired by Professor M Wynn Thomas, of Swansea University’s Department of English.

Y darlledwr adnabyddus Huw Edwards yn olrhain hanes ac arwyddocâd diwylliannol eglwysi Cymraeg Llundain ac yn archwilio tras Cymry Llundain, patrwm ymfudo’r Cymry i Lundain nawr ac yn y gorffennol, a dylanwad ffigyrau ac achosion crefyddol Cymreig yn Llundain. Bydd y sgwrs yn cael ei chadeirio gan yr Athro M Wynn Thomas o Adran Saesneg Prifysgol Abertawe. 

Event in Welsh with simultaneous translation | Digwyddiad cyfrwng Cymraeg gyda chyfieithu ar y pryd
This event has taken place