Register to watch online or log in if you have already registered

Manjeet Mann – Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage

The Crossing

Sponsored by Welsh Government logo
Manjeet Mann

The author introduces her new verse novel, shares the inspiration for such a heart-breaking story of hope, grief and tragedies of the refugee crisis. She will read extracts from the book, before hosting a creative writing session including useful advice on how to perform poems.

Mae'r awdur yn cyflwyno ei llyfr barddoniaeth newydd, ac yn rhannu'r ysbrydoliaeth ar gyfer stori mor dorcalonnus o obaith, galar a thrychinebau'r argyfwng ffoaduriaid. Bydd yn darllen dyfyniadau o'r llyfr, cyn cynnal sesiwn ysgrifennu creadigol sy’n cynnwys cyngor defnyddiol ar sut i berfformio cerddi.