Register to watch online or log in if you have already registered

Simon Mole – Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage

I Love my Bike

Sponsored by Welsh Government logo
Simon Mole

Join the acclaimed children’s poet for a reading of his new book. You’ll also be invited to play some fun (and quite silly) games, spin the word wheel to unlock your poetry power, and be supported (without stabilisers) to write a poem of your own in five simple steps.

Ymunwch â'r bardd plant clodwiw am ddarlleniad o'i lyfr newydd. Byddwch yn cael eich gwahodd i chwarae rhywfaint o gemau difyr (ac eithaf gwirion) hefyd, troelli'r olwyn eiriau i ddatgloi eich pŵer barddonol, a chael eich cefnogi (heb sefydlogwyr) i ysgrifennu eich cerdd eich hun mewn pum cam syml.