Register for this event or log in if you have already registered

Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage

Adam Kay

Kay’s Anatomy

Adam Kay

Are bogeys safe to eat? How much of your life will you spend on the toilet? The human body is extraordinary and fascinating and, well...pretty weird. Sit back, relax, put on some rubber gloves, and let this author take you on a poo and puke-filled tour of your insides.

Ydy bogis yn ddiogel i'w bwyta? Faint o’ch bywyd fyddwch chi’n ei dreulio ar y toiled? Mae'r corff dynol yn rhyfeddol ac yn ddiddorol ac, wel... yn eithaf rhyfedd. Eisteddwch yn ôl, ymlaciwch, rhowch fenig rwber ymlaen, a gadewch i'r awdur hwn fynd â chi ar daith lawn pŵ a chwyd o'ch tu mewn.