Register to watch online or log in if you have already registered

Rashmi Sirdeshpande – Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage

How to Change the World

Sponsored by Welsh Government logo
Rashmi Sirdeshpande

How can you and your friends change the world? By working together. Join the author for an interactive event and be inspired by true stories of activism and incredible teamwork, from campaigning for equal rights to healing the ozone layer.

Sut allwch chi a'ch ffrindiau newid y byd? Trwy weithio gyda’ch gilydd. Ymunwch â'r awdur ar gyfer digwyddiad rhyngweithiol, a chael eich ysbrydoli gan storïau gwir am weithredu a gwaith tîm anhygoel, o ymgyrchu dros hawliau cyfartal i wella’r haen osôn.