Register to watch online or log in if you have already registered

Phil Earle – Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage

Surrounded by Stories

Sponsored by Welsh Government logo
Phil Earle

Even the smallest everyday event can be the starting-point for the most exhilarating of adventures. Join the author as he shows you how to turn a simple conversation inspired When The Sky Falls and learn how to become a storyteller yourself.

Mae hyd yn oed y digwyddiad lleiaf bob dydd yn gallu bod yn fan cychwyn ar gyfer yr anturiaethau mwyaf cyffrous. Ymunwch â'r awdur wrth iddo ddangos i chi sut i droi sgwrs syml wedi'i hysbrydoli gan When The Sky Falls, a dysgu sut i ddod yn storïwr eich hun.