Register for this event or log in if you have already registered

Aberystwyth University

SCRIBBLERS CYMRAEG - DAY 2

SCRIBBLERS CYMRAEG - DAY 2

Gruffudd Owen & Rufus Mufasa followed by University workshop led by Mererid Hopwood, Hywel Griffiths and Eurig Salisbury.

Award winning poet Gruffudd Owen, Bardd Plant Cymru 2019-2021 will guide you through a series of exciting exercises in order to unlock your creativity! Gruff will show you how to create original images by bringing together words that don’t usually belong together. Gruff will fire your imaginations and teach you to utilise all the tools in your creative toolbox. By the end of this workshop you will have created a brand new vibrant poem to share with the world!

Rufus’ performance encompasses the creative dexterity of working with the Welsh language. From beat boxed poetry, to mind bending hip hop influenced by jazz, folk, blues and reggae, an approach to the Welsh language that connects us to Wales and the world!

Weather Poems Workshop

Why is the snow raining? And who are the old ladies and their sticks? Why is the sun yellow in a picture, but in a 'real' sky, white?

And what on earth is 'nigen'? And where does the thunder come from and her fire? And why is the moon always beautiful, and the rain sometimes heavy, sometimes not so heavy...?

This workshop will be an opportunity for us to re-scrutinise the weather by creating poems together.

Scribblers Weather Poems Lesson Plan

Please note - each school is only permitted to book a maximum of 30 tickets.

Gruffudd Owen & Rufus Mufasa, i’w ddilyn gan weithdy dan arweiniad Mererid Hopwood, Hywel Griffiths ac Eurig Salisbury.

Yn y gweithdy hwn, bydd y Prifardd Gruffudd Owen, Bardd Plant Cymru 2019-2021 yn eich arwain drwy ymarferion hwyliog a chyffrous i ddad-gloi ei creadigrwydd! Bydd Gruff yn dangos i chi sut i greu delweddau gwereiddiol, a dod â geiriau at ei gilydd sydd byth yn cyfarfod fel arfer. Bydd Gruff yn tanio eich dychymyg ac yn dysgu chi i ddefnyddio'r holl offer sydd ganddoch yn eich bocs tŵls creadigol. Erbyn diwedd y gweithdy, bydd gennych gerdd newydd sbon gwych a gwreiddiol i’w rhannu gyda’r byd.

Bydd perfformiad Rufus yn canolbwyntio ar weithio'n greadigol gyda'r Gymraeg. O farddoniaeth 'beat box' i hip hop gwyllt wedi'i ddylanwadu gan jazz, gwerin, y blws a reggae, dyma ffordd o ymwneud â'r Gymraeg sy'n ein cysylltu ni â Chymru a'r byd!

Gweithdy Cerddi Tywydd

Pam fod yr eira’n bwrw? A phwy yw’r hen wragedd a’u ffyn? Pam fod yr haul yn felyn mewn llun, ond mewn awyr ‘go iawn’ yn wyn?

A beth yn y byd ydy ‘nigen’? Ac o ble daw’r fellten a’i thân? A pham bod y lleuad bob amser yn dlos, a’r glaw weithiau’n fras, weithiau’n fân …?

Bydd y gweithdy hwn yn gyfle i ni graffu o’r newydd ar y tywydd drwy greu cerddi ar y cyd.

Scribblers Gweithdy Cerddi’r Tywydd

Nodwch - dim ond uchafswm o 30 o docynnau y caniateir i bob ysgol eu prynu.