Register to watch this event online or log in if you have already registered

Llwyfan Cymru – Wales Stage

Onjali Q Raúf

The Lion Above The Door

Onjali Q Raúf

Join the Blue Peter Book Award and Waterstones Children’s Book Prizewinner as she introduces her brand new book. Hidden histories, friendship, determination and pride in who you are fill this superb story with heart, humour and hope.

Ymunwch ag enillydd Gwobr Lyfrau Blue Peter a Gwobr Llyfrau Plant Waterstones, wrth iddi gyflwyno ei llyfr newydd sbon. Mae hanesion cudd, cyfeillgarwch, penderfyniad a balchder ynddoch chi eich hun yn llenwi'r stori wych hon gyda chalon, hiwmor a gobaith.