Hay Festival Programme for Schools 2019 Application for Tickets
CAIS AM DOCYNNAU I RAGLEN I YSGOLION GŴYL Y GELLI 2019

To book tickets for Hay Festival's 2019 Programme for Schools you'll need to complete the booking form below. Applications cannot be submitted without a fully completed form.

I archebu tocynnau ar gyfer Rhaglen i Ysgolion Gŵyl Y Gelli 2019, llenwch y ffurflen archebu isod. Ni ellir cyflwyno ceisiadau heb ffurflen wedi’i llenwi’n llawn.

Closing Date: Tuesday 30 April 2019 / Dyddiad Cau: Dydd Mawrth, 30 Ebrill 2019

School / Ysgol *
Contact Name / Enw'r Cyswllt *
Contact Email / E-bost y Cyswllt *
 
Contact Address / Cyfeiriad Cyswllt *
Contact Tel / Rhif Ffôn y Cyswllt *
Trip Supervisor / Goruchwyliwr y Daith *
Supervisor Mobile /
Rhif Ffôn Symudol y Goruchwyliwr *
(on the day / ar y diwrnod)

You have selected: / Rydych chi wedi dewis: Friday 24 May - starting at 10AM / Dydd Gwener, 24 Mai - Yn Dechrau am 10AM

Event Time /
Rhif y Digwyddiad
Event /
Digwyddiad
Year Group /
Blwyddyn Ysgol
No of Pupils /
Nifer y Disgyblion
No of Teachers /
Nifer yr Athrawon
Total Places /
Cyfanswm y Lleoedd
10:00 E17 HOLLY BOURNE
10:00 E18 MARCUS SEDGWICK
10:00 E19 CANDY GOURLAY
10:00 E20 I'M A JOURNALIST... GET ME OUT OF HERE!
11:15 E21 ADE ADEPITAN
11:15 E22 MAE MARTIN
11:15 E23 DAVID BADDIEL
11:15 E24 YABA BADOE
13:00 E25 MICHAEL ROSEN
13:00 E26 ALEX WHEATLE
13:00 E27 SARAH CROSSAN
13:00 E28 AMY LAMÉ
Please note bookings will be made in order of receipt
Nodwch os gwelwch yn dda y caiff archebion eu prosesu yn y drefn y cânt eu derbyn
Notes and accessibility / Nodiadau a hygyrchedd
Please enter the code /
Teipiwch y cod a welwch yn y blwch os gwelwch yn dda *
 
* All fields must be completed / Llenwch bob blwch
funded by Welsh Government
Schools Days Schoolchildren
Schools Day picnic lunch