Hay Festival Programme for Schools 2023 Application for Tickets

To book tickets for Hay Festival's 2023 Programme for Schools you'll need to complete the booking form below. Applications cannot be submitted without a fully completed form.

Apply now for the Go and See grant for your travel bursary.
Closing date: Friday 28 April 2023

CAIS AM DOCYNNAU I RAGLEN I YSGOLION GŴYL Y GELLI 2023

I archebu tocynnau ar gyfer Rhaglen i Ysgolion Gŵyl Y Gelli 2023, llenwch y ffurflen archebu isod. Ni ellir cyflwyno ceisiadau heb ffurflen wedi’i llenwi’n llawn.
Gwnewch gais nawr ar gyfer y grant Go and See ar gyfer eich bwrsariaeth teithio.
Dyddiad Cau: dydd Gwener 28 Ebrill 2023

School / Ysgol *
Local Authority / Awdurdod Lleol *
Contact Name / Enw'r Cyswllt *
Contact Email / E-bost y Cyswllt *
 
Contact Address / Cyfeiriad Cyswllt *
Postcode / Côd post *
Contact Tel / Rhif Ffôn y Cyswllt *
Trip Supervisor / Goruchwyliwr y Daith *
Supervisor Mobile /
Rhif Ffôn Symudol y Goruchwyliwr *
(on the day / ar y diwrnod)

You have selected: / Rydych chi wedi dewis: Thursday 25 May / Dydd Iau, 25 May Ysgolion Cynradd

Event Time /
Rhif y Digwyddiad
Event /
Digwyddiad
Year Group /
Blwyddyn Ysgol
No of Pupils /
Nifer y Disgyblion
No of Teachers /
Nifer yr Athrawon
Total Places /
Cyfanswm y Lleoedd
10:00 S1 Matt Goodfellow
10:00 S2 Dr Ranj
10:00 S3 Patrice Lawrence
10:00 S4 Chae Strathie
11:15 S5 Bear Grylls
11:15 S6 Abi Elphinstone
11:15 S7 Joseph Coelho
11:15 S8 Mererid Hopwood
13:00 S9 Maggie Aderin-Pocock
13:00 S10 Emma Carroll
13:00 S11 Jeffrey Boakye
13:00 S12 SF Said
Please note bookings will be made in order of receipt
Nodwch os gwelwch yn dda y caiff archebion eu prosesu yn y drefn y cânt eu derbyn
Notes and accessibility / Nodiadau a hygyrchedd
 
* All fields must be completed / Llenwch bob blwch
funded by Welsh Government
Schools Days Schoolchildren
Schools Day picnic lunch