2018 Schools Programme Application for Tickets
Cais am Docynnau I Raglen Ysgolion 2018

Please complete the form below. Applications cannot be submitted without a fully completed form.
Llenwch y ffurflen isod os gwelwch yn dda. Ni ellir cyflwyno ceisiadau heb gwblhau'r ffurflen yn llawn.

Closing Date: Monday 30 April 2018 / Dyddiad Cau: Dydd Llun 30 Ebrill 2018

School / Ysgol *
Contact Name / Enw'r Cyswllt *
Contact Email / E-bost y Cyswllt *
 
Contact Address / Cyfeiriad Cyswllt *
Contact Tel / Rhif Ffôn y Cyswllt *
Trip Supervisor / Goruchwyliwr y Trip *
Supervisor Mobile /
Rhif Ffôn Symudol y Goruchwyliwr *
(on the day / ar y diwrnod)

You have selected: / Rydych chi wedi dewis: Friday 25 May - starting at 11:15AM / Dydd Gwener 25 MAI - Dechrau am 11:15AM

Event Time /
Rhif y Digwyddiad
Event /
Digwyddiad
Year Group /
Blwyddyn Ysgol
No of Pupils /
Nifer y Disgyblion
No of Teachers /
Nifer yr Athrawon
Total Places /
Cyfanswm y Lleoedd
11:15 E21 Gemma Cairney
11:15 E22 David Almond
11:15 E23 Eric Ngalle Charles & Jenny Valentine
11:15 E24 Sue Turton
13:00 E25 Eoin Colfer, Andrew Donkin & Giovani Rigano
13:00 E26 Patrice Lawrence
13:00 E27 Stemettes
13:00 E28 Aneirin Karadog
14:15 E29 Laura Dockrill
14:15 E30 Sally Nicholls
14:15 E31 Bali Rai
14:15 E32 Lucy Adlington
Please note bookings will be made in order of receipt
Nodwch os gwelwch yn dda y caiff archebion eu prosesu yn y drefn y cânt eu derbyn
Notes / Nodiadau
Please enter the code /
Teipiwch y cod a welwch yn y blwch os gwelwch yn dda *
 
* All fields must be completed / Llenwch bob blwch
funded by Welsh Government
Schools Days Schoolchildren
Schools Day picnic lunch