Taith y Sgriblwyr

Cynhelir digwyddiadau nesaf Taith y Sgriblwyr 2015 ym Mhrifysgol Bangor ar 24 Mawrth, ac fe fyddant yn cynnwys sesiynau ysbrydolgar, yng nghwmni Martin Daws, Robert Rigby a AJ Grainger.

Rhaglen Taith y Sgriblwyr 2015

Prifysgol Abertawe – 13, 14 a 15 Ionawr 2015
Martin Daws, Siobhan Curham, Laura Bates

Prifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant (Campws Caerfyrddin) – 28 a 29 Ionawr 2015
Paul Dowswell, Lydia Syson, Jeff Povey

Prifysgol Caerdydd – 30 Ionawr a 6 Chwefror 2015
Emma Carroll, Chris d'Lacey, Laura Bates, Darren Shan

Prifysgol Aberystwyth – 3 a 4 Chwefror 2015
Martin Daws, DD Everest, Clare Furniss, Abi Elphinstone

Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam – 9 a 10 Chwefror 2015
Siobhan Curham, Paul Dowswell

Prifysgol Cymru, Casnewydd – 11 a 12 Chwefror 2015
Emma Carroll, Linda Coggin, Laura Bates, James Dawson

Prifysgol Bangor – 24 Mawrth 2015
Martin Daws, Robert Rigby, AJ Grainger

Mae Taith y Sgriblwyr yn cychwyn allan bob gwanwyn i gyflwyno rhaglen RAD AC AM DDIM o awduron ac arbenigwyr a fydd yn helpu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau ysgrifennu creadigol ac i ehangu eu gorwelion.

Gan ganolbwyntio ar lythrennedd a'r amgylchedd, bydd detholiad ardderchog o'r awduron gorau sy'n ysgrifennu i bobl ifainc yn ymweld â phrifysgolion ledled y wlad rhwng mis Ionawr a mis Mawrth, lle byddant yn cynnal sesiynau rhyngweithiol i fyfyrwyr CA3 a CA4 o bob rhan o Gymru.

Nod Taith y Sgriblwyr yw ysgogi pobl ifanc i feddwl ac i ysgrifennu'n greadigol. Bydd pob person ifanc yn derbyn 'Llyfr Sgriblo' arbennig i'w lenwi â straeon a llofnodion yn ystod y dydd - ac i'w gadw wedi i'r diwrnod ddod i ben.

Diolch yn fawr am ddiwrnod ardderchog. Roedd y cyfan wedi'i drefnu'n dda iawn - cawsom ein cyfarch gan gynrychiolwyr a'n hebrwng i'r lleoliad yn brydlon. Roedd y siaradwyr yn fywiog, yn ddiddorol ac yn ysbrydoliaeth wirioneddol i'n disgyblion. Gwyliais nhw'n canolbwyntio ac yn mwynhau - ac roedden nhw'n hapus iawn â'u llyfrau a'u llofnodion! Byddwn wrth fy modd yn cael mynd â disgyblion i'r digwyddiad y flwyddyn nesaf. Diolch i chi am roi bywyd newydd i lyfrau ac ysgrifennu ac am ysbrydoli ein disgyblion.’
Claire Northwood, Ysgol Uwchradd John Beddoes

I gael manylion pellach ac i wneud ymholiadau, cysylltwch â nessie@hayfestival.org

Cafodd Taith y Sgriblwyr ei lansio gan Ei Mawrhydi Duges Cernyw yn 2011 ac fe'i cefnogir yn hael gan Gyngor Celfyddydau Cymru a'r Loteri Genedlaethol.

ACW  Welsh Government

National Lottery

image description