Chwilio am Lety

Mae yna welyau i'w cael bob amser ac mae yna feysydd pebyll rhagorol o fewn tafliad carreg i safle'r ŵyl.

Gall llety fod yn brin yn ystod deg diwrnod yr Ŵyl a hynny o fewn radiws o ddeng milltir ar hugain. Mae llawer o westai a gwelyau-a-brecwast rhagorol y Gelli yn cael eu harchebu flwyddyn ymlaen llaw.

visithay.co.uk fydd asiant archebu llety swyddogol Gŵyl y Gelli yn 2017 ac fe fydd yn cymryd lle ein gwasanaeth Bedfinder. Bydd y gwasanaeth hwn hefyd yn derbyn archebion ar gyfer Gŵyl y Gelli 2017 o fis Chwefror ymlaen. Os bydd gennych ymholiadau, e-bostiwch neu ffoniwch info@visithay.co.uk neu ffoniwch Sarah - 07375 396 748.

Gwersylla

Meysydd pebyll ger y Gelli a safle'r Ŵyl:

Gwersylla yn Tangerine Fields, taith gerdded fer o safle'r Ŵyl
www.tangerinefields.co.uk

Tangerine Fields Hay Festival camping

Borders Hideaway, cyfleusterau carafán a gwersylla moethus - 3 milltir o safle'r Ŵyl.
bhhhp.co.uk
01497 820 156

Gwersyll Pillow yn Nôl Gwy
pillow.co.uk
01666 504 601

Gwersylla hunan-osod, taith gerdded fer o safle'r Ŵyl.
training-activities.co.uk/hayfestival
01497 820 426

Gwersyll Castell y Sipsi, dwy funud ar droed o safle'r Ŵyl
gypsycastlecamping.co.uk/
07780 974 151

B&Bs

The Rhydspence Inn
www.rhydspence.com

The River Café, Glasbury
www.wyevalleycanoes.co.uk

Self Catering

Brecon Beacons Holiday Cottages
www.breconcottages.com

Wales Cottage Holidays
www.walescottageholidays.co.uk