Gwybodaeth am hygyrchedd

Mynediad i gadeiriau olwyn yng Ngŵyl y Gelli

Mynediad i gadeiriau olwyn

I archebu lle i gadair olwyn mewn perfformiad/digwyddiad, neu os ydych chi angen dehonglydd BSL, rhowch wybod i staff y Swyddfa Docynnau pan fyddwch chi'n archebu tocynnau (wrth archebu ar-lein, nodwch eich gofynion yn y blwch 'Nodiadau' pan ddewch chi i dalu).

Mae gofod parcio i bobl anabl ar gael ar safle'r Ŵyl. Gallwch gadw lle parcio i bobl anabl (deiliaid bathodynnau glas yn unig) wrth archebu eich tocynnau dros y ffôn, neu gallwch ddefnyddio ein ffurflen i archebu lle parcio ar-lein. Gall tocynnau parcio gael eu hychwanegu at eich basged a'u prynu pan fyddwch yn prynu tocynnau i ddigwyddiadau.

Mae modd i gadeiriau olwyn fynd i holl leoliadau'r ŵyl ac i bob bwyty, caffi, bar a siop lyfrau. Mae yna ddolen sain ym mhob un o'r mannau perfformio. Os bydd angen cymorth arnoch, bydd ein stiwardiaid yn fwy na pharod i'ch helpu. Mae toiledau i bobl anabl ar gael ar y safle.

Pobl trwm eu clyw yng Ngŵyl y Gelli

Pobl trwm eu clyw

Mae gan yr holl leoliadau ardal o gymorth clyw is-goch. Rhowch wybod i stiward cyn gynted ag y cyrhaeddwch y lleoliad ac fe fyddan nhw'n rhoi derbynnydd a dolen i chi. Rydym hefyd yn gweithio gyda'r RNID i sicrhau gwell darpariaeth yn yr Ŵyl na dolenni sain syml (fe all y dolenni hyn gael eu heffeithio gan strwythurau alwminiwm ein pebyll). Byddwn yn palandeipio digwyddiadau dethol yn yr Ŵyl.

Mynediad i gadeiriau olwyn yng Ngŵyl y Gelli

Palandeipio

Byddwn yn darparu gwasanaeth palandeipio mewn digwyddiadau dethol yn yr Ŵyl, yn ôl y galw. Rhowch wybod i'r Swyddfa Docynnau am eich anghenion penodol wrth archebu tocynnau. Byddwn yn ceisio darparu'r gwasanaeth gorau posib bob amser. I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â ni - admin@hayfestival.org.