Parcio yng Ngŵyl y Gelli

Maes Parcio Swyddogol Gŵyl y Gelli

Er mwyn lleihau traffig ac osgoi tagfeydd yn ein tref fechan, rydym yn eich annog i gadw lle parcio yn ein maes parcio swyddogol. Mae'r maes parcio wedi'i leoli yn Clyro Court (Gwesty Baskerville Hall), HR3 5LE. Bydd gwasanaeth bws gwennol uniongyrchol, rhad ac am ddim a chyson, yn weithredol rhwng Clyro Court a safle'r Ŵyl, ac yn eich gadael y tu allan i'r brif fynedfa. Bydd y bysus hyn yn weithredol drwy gydol y dydd, cyn y digwyddiad cyntaf ac ar ôl y digwyddiad olaf, ac mae'r daith yn cymryd rhyw ddeng munud fel arfer. Mae'r maes parcio hefyd yn gallu gwrthsefyll glaw, felly os digwydd i'r tywydd droi'n arw, fyddwch chi ddim yn sownd yn y mwd! Mae parcio'n costio £6 y dydd, ac mae gostyngiadau ar gael am fwy nag un diwrnod.

Mae gofod parcio i'r anabl ar gael ar safle'r Ŵyl. Gall mannau parcio i'r anabl gael eu rhag-archebu dros y ffôn pan fyddwch yn archebu tocynnau.

Trydanu ceir

Mae Gŵyl y Gelli yn cynnig pwynt trydanu ar gyfer ceir trydan ar safle Parcio a Theithio Clyro Court (HR3 5LE). Bydd pedwar soced 13 amp ar gael. Cofiwch ddod â'ch adapter eich hun, os bydd angen un arnoch.

Bydd y pwerwyr ar gael ar sail y cyntaf i'r felin gaiff falu. Mae un peiriant pweru cyflym ar gael yn yr ardal leol, yn Drovers Cycle Hire - gallwch archebu'r gwasanaeth hwn ar-lein.

Parciwch yn ofalus

Ceisiwch fod mor ystyriol â phosib o drigolion lleol pan fyddwch yn parcio. Gofynnwn i chi beidio â pharcio ar y briffordd neu ar ymylon glaswelltog os gwelwch yn dda.

HAY FESTIVAL

DAIRY MEADOWS
BRECON ROAD
HAY-ON-WYE

HR3 5PJ
25 MAY - 4 JUNE 2017