Llety

Mae gan y Gelli Gandryll a'r ardal gyfagos westai, tai Gwely a Brecwast a bythynnod gwyliau mewn mannau gyda’r mwyaf godidog yn y DG.

Visithay.co.uk yw gwasanaeth llety ac asiant archebu swyddogol Gŵyl y Gelli.

Mae Visithay yn cynnig cyfoeth o wybodaeth am y Gelli a'r ardal gyfagos, ac fe fydd Sarah'n falch o fod o gymorth er mwyn ceisio dod o hyd i lety addas. E-bostiwch info@visithay.co.uk neu ffoniwch Sarah ar 07375 396 748.

Gall ymwelwyr gysylltu hefyd â'r Gwasanaethau Gwybodaeth i Dwristiaid yn y mannau canlynol:

  • Y Gelli Gandryll – 01497 820 144
  • Talgarth – 01874 712 226
  • Aberhonddu – 01874 622 485
  • Crughywel – 01873 812 105
  • Henffordd – 01432 370 514
  • Kington – 01544 230 778