Programme for Schools

Thursday 25 May & Friday 26 May 2023

We are thrilled to bring you the Programme for Schools live this year, with in-person events for pupils in Key Stage 2 on Thursday 25 May and Key Stages 3 & 4 on Friday 26 May.

Enjoy two days of fun and inspiration with exciting writers and thought-provoking performances for young people.

All events will be livestreamed on the day and are free to watch again later on Hay Player (captioned in English and Welsh). You can buy books on site from the Hay Festival Shop.

All events are approximately 45 minutes in duration.

You’re currently viewing Programme for Schools events – see the full Hay Festival programme

Rhaglen Ysgolion Gŵyl y Gelli

DYDD IAU 25 MAI A DYDD GWENER 26 MAI 2023

Mae’n bleser gennym gyflwyno’r Rhaglen Ysgolion yn fyw eleni, gyda digwyddiadau wyneb yn wyneb i ddisgyblion yng Nghyfnod Allweddol 2 yn cael eu rhedeg ar ddydd Iau 25 Mai ac i ddisgyblion yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4 ar ddydd Gwener 26 Mai.

Mwynhewch ddau ddiwrnod o hwyl ac ysbrydoliaeth gydag awduron cyffrous a pherfformiadau sy'n ysgogi'r meddwl ar gyfer pobl ifanc.

Bydd pob digwyddiad yn cael ei ffrydio'n fyw ar y diwrnod, ac maen nhw’n rhad ac am ddim i'w gwylio eto ar Hay Player (pennawd yn Gymraeg a Saesneg). Gallwch brynu llyfrau ar y safle o Siop Gŵyl y Gelli.

Mae pob digwyddiad tua 45 munud o hyd.

Rydych chi'n gwylio digwyddiadau'r Rhaglen Ysgolion ar hyn o bryd. I weld rhaglen lawn Gŵyl y Gelli, cliciwch yma.

Sorry - no items match your criteria. Please choose different dates / categories. If we've made a mistake on the website, please let us know
Hay Festival Education logo
Sponsored by Welsh Government logo