Schools Pinboard | Pinfwrdd Ysgolion

Enjoying Hay Festival Programme for Schools? We'd love to see your work and your pictures. Email us at schools@hayfestival.com and we'll post highlights here. Or parents and teachers can tag us on Twitter, Facebook or Instagram @hayfestival.

Ydych chi’n mwynhau Rhaglen Ddigidol Gŵyl y Gelli i Ysgolion? Bydden ni wrth ein bodd yn gweld eich gwaith a’ch lluniau. Anfonwch neges e-bost at schools@hayfestival.com ac fe bostiwn ni’r uchafbwyntiau yma. Neu gall rhieni ac athrawon ein tagio ni ar Twitter, Facebook neu Instagram @hayfestival.