Swansea University Prifysgol Abertawe

Swansea University is a world-class, research-led, dual campus university. The University was established in 1920 and was the first campus university in the UK. It currently offers around 330 undergraduate courses and 120 post-graduate courses to 16,800 undergraduate and postgraduate students.

The University’s 46-acre Singleton Park Campus, established in 1920, is located in beautiful parkland with views across Swansea Bay. The University’s 65-acre science and innovation Bay Campus, which opened in September 2015, is located a few miles away on the eastern approach to the city. It has the distinction of having direct access to a beach and its own seafront promenade. Both campuses are close to the Gower Peninsula, the UK’s first Area of Outstanding Natural Beauty.

The results of the Research Excellence Framework (REF) 2014 showed the University has achieved its ambition to be a top 30 research University, soaring up the league table to 26th in the UK, with the ‘biggest leap among research-intensive institutions’ (Times Higher Education, December 2014) in the UK.

The University has ambitious expansion plans as it moves towards its centenary in 2020, as it continues to extend its global reach and moves closer to realising its ambition of being a top 200 Global University.

Swansea University is a registered charity. No.1138342. Visit www.swansea.ac.uk.

Prifysgol dau gampws yw Prifysgol Abertawe sy’n cael ei harwain gan ymchwil. Sefydlwyd y Brifysgol ym 1920 a bellach mae’n cynnig oddeutu 330 o gyrsiau israddedig a 120 o gyrsiau ôl-raddedig i 16,800 o fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig.

Mae Campws Parc Singleton wedi’i lleoli mewn parcdir prydferth â golygfeydd ar draws Bae Abertawe. Mae Campws y Bae yn gampws gwyddoniaeth ac arloesi sydd wedi’i leoli ar safle 65 acer ar y ffordd i mewn i Abertawe o gyfeiriad y dwyrain. Hwn yw un o’r ychydig gampysau yn y byd sydd â mynediad uniongyrchol at draeth a’i bromenâd glan môr ei hun. Mae’r ddau gampws ar gyrion penrhyn Gŵyr, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol cyntaf y Deyrnas Gyfunol.

Dangosodd Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 fod y Brifysgol wedi cyflawni ei huchelgais i fod yn y 30 uchaf o brifysgolion ymchwil, gan neidio i safle 26 yn nhabl cynghrair y Deyrnas Gyfunol, gyda’r ‘naid fwyaf ymysg sefydliadau ymchwil- dwys’ (Times Higher Education, Rhagfyr2014) yn y Deyrnas Gyfunol.

Mae gan y Brifysgol gynlluniau ehangu uchelgeisiol wrth iddi symud tuag at ei chanmlwyddiant yn 2020, ac wrth iddi barhau i ehangu ei chyrhaeddiad byd-eang , mae’r brifysgol yn symud yn nes at wireddu ei huchelgais o ddod yn y 200 uchaf o brifysgolion byd-eang.

Mae Prifysgol Abertawe’n elusen gofrestredig. Rhif 1138342. Ewch i www.abertawe.ac.uk.


Website:  www.swansea.ac.uk

Swansea University Prifysgol Abertawe