Aberystwyth University

Aberystwyth University
Established in 1872, Aberystwyth is a leading teaching and research university. Twice winner of The Times/The Sunday Times University of the Year for Teaching Quality, it was Welsh University of the Year in 2020. In the 2022 National Student Survey, Aberystwyth is ranked the best university in Wales and second in the UK for student satisfaction of the universities featured in 2023 The Times/ The Sunday Times Good University Guide. In the latest Research Excellence Framework, REF 2021, 98% of the University’s research activity was of an international standard or higher with over 75% being ‘world leading’ or ‘internationally excellent’. The University is a community of around 8,000 students and 2,000 staff committed to delivering inspirational education and research in a supportive, creative and exceptional environment. Registered charity No 1145141.

Prifysgol Aberystwyth
Sefydlwyd Prifysgol Aberystwyth ym 1872 ac mae’n brifysgol addysgu ac ymchwil flaenllaw. Enillodd wobr am Ansawdd y Dysgu yn The Times/Sunday Times Good University Guide ddwywaith, a chafodd ei henwi’n Brifysgol y Flwyddyn yng Nghymru yn 2020. Yn ôl Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr 2022, mae Aberystwyth ar y brig yng Nghymru ac yn ail yn y Deyrnas Unedig am fodlonrwydd myfyrwyr o blith y prifysgolion a enwir yn The Times / The Sunday Times Good University Guide 2023. Dengys y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (REF 2021) bod 98% o'r ymchwil a gyflwynwyd gan Aberystwyth o safon ryngwladol neu'n uwch, a thros 75% ohono o safon sy'n ‘arwain yn y byd’ neu'n ‘rhagorol yn rhyngwladol’. Mae'r Brifysgol yn gymuned o oddeutu 8,000 o fyfyrwyr a 2,000 o staff, â'r nod o ddarparu addysg ac ymchwil sy’n ysbrydoli mewn awyrgylch cefnogol, creadigol ac eithriadol. Elusen gofrestredig rhif 1145141.


Website:  www.aber.ac.uk

Aberystwyth University