Event 426

Emyr Humphreys yn 100 - Llenor Dihafal

Emyr Humphreys at 100 – An Unrivalled Writer

– Starlight Stage
I nodi pen blwydd y llenor Emyr Humphreys yn 100 eleni, bydd yr Athro M. Wynn Thomas, deiliad Cadair Emyr Humphreys yn CREW (Canolfan Ymchwil Llenyddiaeth a Iaith Saesneg Cymru) Prifysgol Abertawe, yr Athro Daniel G. Williams, Cyfarwyddwr Canolfan Richard Burton, Prifysgol Abertawe ac un o feirdd mwyaf adnabyddus Cymru, Menna Elfyn, yn trafod ei fywyd a’i waith.

To mark the 100th birthday of Welsh writer Emyr Humphreys this year, Professor M. Wynn Thomas, holder of the Emyr Humphreys Chair at CREW (Centre for Research into the English Literature and Language of Wales) Swansea University, Professor Daniel G. Williams, Director of the Richard Burton Centre, Swansea University and one of Wales’ best known poets, Menna Elfyn, discuss his life and work.
In Welsh with English simultaneous translation
This event has taken place