Onjali Q Rauf

The Boy at the Back of the Class

Hay Digital 2020 , 

Join Onjali Q Rauf, award- winning author of the smash-hit debut The Boy at the Back of the Class, as she talks about her critically-acclaimed story. Told with humour and heart, this important, brilliant and accessible book has kindness and friendship at its core.

Onjali will be speaking about her inspiration, her experiences of the refugee camps and what we can all do to help the planet’s millions of refugees.

Teaching materials for this event can be found here


Ymunwch ag Onjali Q Rauf, awdur arobryn y llyfr poblogaidd The Boy at the Back of the Class, wrth iddi sôn am ei stori gyntaf sydd wedi cael llawer o glod gan feirniaid. Mae’r llyfr pwysig, gwych a hygyrch hwn, sy’n adrodd stori sy’n llawn hiwmor a chalon, wedi’i seilio ar garedigrwydd a chyfeillgarwch. Bydd Onjali yn sôn am ei hysbrydoliaeth, ei phrofiadau o’r gwersylloedd ffoaduriaid a beth allwn ni i gyd ei wneud i helpu’r miliynau o ffoaduriaid ar y ddaear.

Gellir cael deunyddiau addysgu ar gyfer y digwyddiad hwn yma

Primary (Key Stage 2)/Cyfnod Allweddol 2