Sue Cheung

Chinglish

Hay Digital 2020, 

Jo Kwan is a teenager growing up above her parents’ Chinese takeaway in 1980s Coventry with her annoying little sister, too-cool older brother, a series of very unlucky pets and utterly bonkers parents. Chinglish, told in diary entries, is based on Sue Cheung’s life, giving a searingly honest portrayal of life on the other side of the takeaway counter

Mae Jo Kwan yn ferch yn ei harddegau sy’n byw uwchben siop gludfwyd Dsieineaidd ei rhieni yng Nghofentri yn y 1980au gyda’i chwaer fach bryfoclyd a’i brawd hŷn sy’n rhy cŵl o lawer, cyfres o anifeiliaid anwes anffodus iawn a rhieni cwbl wallgof. Mae Chinglish, sydd ar ffurf cofnodion dyddiadur, wedi’i seilio ar fywyd Sue Cheung, ac mae’n rhoi portread gonest iawn o fywyd ar ochr arall y cownter cludfwyd.

Secondary (Key Stages 3 & 4) / Cyfnodau Allweddol 3 a 4