Eloise Williams

Wilde

Hay Digital 2020, 

Wilde is desperate to fit in at her new school, but strange things keep happening around her. When the witch from the old, local legend of ‘A Witch called Winter’ starts sending frightening letters to the other students, Wilde is the first to be blamed. A new spooky, contemporary story of witches and curses from the Children’s Laureate Wales.

Mae Wilde yn ysu am ffitio i mewn yn ei hysgol newydd, ond mae pethau rhyfedd yn digwydd o’i chwmpas drwy’r amser. Pan fydd y wrach o’r hen chwedl leol ‘A Witch called Winter’ yn dechrau anfon llythyrau arswydus at y myfyrwyr eraill, Wilde yw’r cyntaf i gael ei beio. Stori frawychus, gyfoes newydd am wrachod a melltithion gan Children’s Laureate Wales.

Primary (Key Stage 2)/Cyfnod Allweddol 2