Liz Pichon

Tom Gates: Spectacular School Trip (Really)

Hay Digital 2020 , 

Here is your chance to meet Liz Pichon, the awesome illustrator/author of the Tom Gates series. She’ll introduce her new book about Tom, and there’ll be quizzes, readings and doodles from Liz.

Teaching materials for this event can be found here


Dyma’ch cyfle i gyfarfod â Liz Pichon, darlunydd/awdur gwych cyfres Tom Gates. Bydd yn cyflwyno’i llyfr newydd am Tom, a bydd cwisiau, darlleniadau a dwdls gan Liz.

Gellir cael deunyddiau addysgu ar gyfer y digwyddiad hwn yma

Primary (Key Stage 2)/Cyfnod Allweddol 2