Register to watch online or log in if you have already registered

Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage

Maria Isabel Sanchez Vegara

Little People, BIG DREAMS

Maria Isabel Sanchez Vegara

This series of books introduces young readers to inspirational people, alive and dead, in history, politics, music, arts, design, science and sport. The author will tell how she came to devise the books, and read from the edition about David Attenborough.

Mae'r gyfres hon o lyfrau yn cyflwyno darllenwyr ifanc i bobl ysbrydoledig, yn fyw ac yn farw, mewn hanes, gwleidyddiaeth, cerddoriaeth, y celfyddydau, dylunio, gwyddoniaeth a chwaraeon. Bydd yr awdur yn dweud sut y daeth i ysgrifennu’r llyfrau, a bydd yn darllen o'r argraffiad am David Attenborough.