Teaching Materials | Deunyddiau Addysgol

Explore our selection of teaching materials designed to support teaching and learning before, during and after the Festival. Many thanks to the authors and publishers who have supported us in producing this resource.

Gallwch bori yn ein dewis o ddeunyddiau addysgol, a grëwyd i ategu gwersi cyn, yn ystod ac ar ôl yr Ŵyl. Diolch yn fawr iawn i’r awduron a’r cyhoeddwyr a’n cynorthwyodd ni i gynhyrchu’r adnoddau hyn.

Winter Weekend - Teaching Materials 2021 | Penwythnos y Gaeaf - Deunyddiau Addysgol 2021
Key Stage 2 | Cyfnod Allweddol 2

Key Stage 3 | Cyfnod Allweddol 3

Teaching Materials 2021 | Deunyddiau Addysgol 2021
Key Stage 1 | Cyfnod Allweddol 1

Key Stage 2 | Cyfnod Allweddol 2

Key Stage 3 | Cyfnodau Allweddol 3

Key Stage 4 | Cyfnodau Allweddol 4

HAYDAYS

Angie
Thomas
Isabella
Tree
Jessica
Love
Laura
Dockrill

Workshops

Teaching Materials 2020 | Deunyddiau Addysgol 2020
Key Stage 2 | Cyfnod Allweddol 2

Teaching Materials 2020 | Deunyddiau Addysgol 2020
Key Stages 3 & 4 | Cyfnodau Allweddol 3 a 4

Teaching Materials 2019 | Deunyddiau Addysgol 2019
Key Stage 2 | Cyfnod Allweddol 2

Teaching Materials 2019 | Deunyddiau Addysgol 2019
Key Stages 3 & 4 | Cyfnodau Allweddol 3 a 4

Teaching Materials 2018 | Deunyddiau Addysgol 2018
Key Stage 2 | Cyfnod Allweddol 2

Teaching Materials 2018 | Deunyddiau Addysgol 2018
Key Stages 3 & 4 | Cyfnodau Allweddol 3 a 4

Teaching Materials 2017 | Deunyddiau Addysgol 2017
Key Stages 2,3 & 4 | Cyfnodau Allweddol 2,3 a 4

Funded by Welsh Government logo