Register to watch online or log in if you have already registered

David Baddiel in conversation with Konnie Huq – Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage

Future Friend

Sponsored by Welsh Government logo
David Baddiel in conversation with Konnie Huq

The comedian and author's wildly entertaining adventure stories have sold over a million copies in the UK and been translated across the globe. Join him to find out about his latest blockbuster Future Friend, an entertaining time-slip adventure that combines action, friendship, laugh-out-loud humour, talking animals and militant chickens.

Mae storïau antur tra difyr y comedïwr a’r awdur wedi gwerthu mwy na miliwn o gopïau yn y DU, ac maen nhw wedi cael eu cyfieithu ar draws y byd. Ymunwch ag ef i ddysgu am ei lyfr poblogaidd diweddaraf Future Friend, antur ddifyr sy'n cyfuno gweithredu, cyfeillgarwch, hiwmor chwerthin yn braf, anifeiliaid sy’n siarad ac ieir milwriaethus