Register to watch online or log in if you have already registered
Sponsored by Welsh Government logo
David Baddiel in conversation with Konnie Huq

David Baddiel in conversation with Konnie Huq – Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage

Future Friend

The comedian and author's wildly entertaining adventure stories have sold over a million copies in the UK and been translated across the globe. Join him to find out about his latest blockbuster Future Friend, an entertaining time-slip adventure that combines action, friendship, laugh-out-loud humour, talking animals and militant chickens.

Mae storïau antur tra difyr y comedïwr a’r awdur wedi gwerthu mwy na miliwn o gopïau yn y DU, ac maen nhw wedi cael eu cyfieithu ar draws y byd. Ymunwch ag ef i ddysgu am ei lyfr poblogaidd diweddaraf Future Friend, antur ddifyr sy'n cyfuno gweithredu, cyfeillgarwch, hiwmor chwerthin yn braf, anifeiliaid sy’n siarad ac ieir milwriaethus