Register to watch online or log in if you have already registered

Abi Elphinstone – Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage

The Unmapped Chronicles

Sponsored by Welsh Government logo
Abi Elphinstone

Join the best-selling author as she sets off on a story-hunting adventure along Scotland's rugged east coast. She will talk about where she finds ideas – from living wild in the Norwegian fjords to research her latest series, The Unmapped Chronicles, to discovering secrets in her garden and down on the beach. She'll finish by showing young readers how to leap into stories of their own.

Ymunwch â'r awdur enwog wrth iddi ddechrau ar antur hel storïau ar hyd arfordir dwyreiniol garw'r Alban. Bydd yn siarad am ble mae hi'n dod o hyd i syniadau - o fyw'n wyllt yn ffiordydd Norwy i ymchwilio i'w llyfr diweddaraf, The Unmapped Chronicles, i ddarganfod cyfrinachau yn ei gardd ac i lawr ar y traeth. Bydd hi'n gorffen drwy ddangos i ddarllenwyr ifanc sut i neidio i storïau eu hunain.