Register to watch online or log in if you have already registered

Robert Muchamore – Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage

The CHERUB Series

Sponsored by Welsh Government logo
Robert Muchamore

The teenage spy novels, focused on a division of the Security Service employing children, predominantly orphans, as intelligence agents, were written by Muchamore. Find out about his new Robin Hood series, which launched with Hacking, Heists and Flaming Arrows. Why did he choose to re-invent the Robin Hood legend for new generation of readers? Here's your opportunity to get the lowdown on the author's characters, writing and inspiration.

Ysgrifennwyd y nofelau ysbïwyr i blant yn eu harddegau, a oedd yn canolbwyntio ar adran y Gwasanaeth Diogelwch sy'n cyflogi plant amddifad yn bennaf fel asiantau cudd-wybodaeth, gan Muchamore. Darganfyddwch am ei gyfres newydd Robin Hood, a gafodd ei lansio gyda Hacking, Heists and Flaming Arrows. Pam y penderfynodd ddewis ail-ddychmygu chwedl Robin Hood ar gyfer cenhedlaeth newydd o ddarllenwyr? Dyma eich cyfle i gael yr hanes ar gymeriadau, ysgrifennu ac ysbrydoliaeth yr awdur.