Register to watch online or log in if you have already registered

Jeffrey Boakye – Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage

Musical Truth

Sponsored by Welsh Government logo
Jeffrey Boakye

Join the writer, teacher and music enthusiast as he introduces Musical Truth: A Musical History of Modern Black Britain in 28 Songs, a playlist/history book with a twist that introduces key moments in Black British history through the lens of modern music. Learn about the groundbreaking musicians whose songs have changed the world, including Musical Youth, Ms Dynamite and Stormzy.

Ymunwch â'r awdur, yr athro a'r cerddor brwdfrydig wrth iddo gyflwyno Musical Truth: A Musical History of Modern Black Britain in 28 Songs, llyfr hanes/rhestr chwarae gyda thro annisgwyl, sy'n cyflwyno adegau allweddol yn hanes Du Prydain drwy lens cerddoriaeth fodern. Dysgwch am y cerddorion arloesol y mae eu caneuon wedi newid y byd, sy’n cynnwys Musical Youth, Ms Dynamite a Stormzy.