Register to watch online or log in if you have already registered

Michael Holland – Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage

I Ate Sunshine For Breakfast

Sponsored by Welsh Government logo
Michael Holland

Join the author to hear how plants are central to our everyday life, in ways that might surprise you. Using just the rays of the sun, trees and flowers help create everything from rubber to honey. Holland will encourage you to pay more attention to the plants around you and suggest some fun activities that will show just how much we depend on them.

Ymunwch â'r awdur i glywed sut mae planhigion yn bwysig i'n bywyd bob dydd, mewn ffyrdd a allai eich synnu. Mae defnyddio dim ond pelydrau’r haul, coed a blodau yn helpu i greu popeth o rwber i fêl. Bydd Holland yn eich annog i dalu mwy o sylw i'r planhigion o'ch cwmpas, ac yn awgrymu rhywfaint o weithgareddau hwyliog a fydd yn dangos yn union faint rydym yn dibynnu arnynt.