Register to watch online or log in if you have already registered

Alex Wharton and Katy Riddell – Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage

Daydreams and Jellybeans

Sponsored by Welsh Government logo
Alex Wharton and Katy Riddell

Join the poet and illustrator, creators of poetry collection Daydreams and Jellybeans, on a journey of rhythm, rhyme and drawing to spark imagination and curiosity in the natural and the human world. Escape into beautiful daydreams but watch out for any hairy jellybeans... or mischievous hedgehogs.

Ymunwch â'r bardd a'r darlunydd, a chreawdwyr y casgliad o farddoniaeth Daydreams and Jellybeans, ar daith o rythm, rhigwm a lluniau i danio’r dychymyg a chwilfrydedd yn y byd naturiol a dynol. Gallwch ddianc i freuddwydion liw dydd hardd, ond cadwch olwg am unrhyw jeli-bîns blewog neu ddraenogiaid direidus.