Register to watch online or log in if you have already registered

Liz Kessler – Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage

When The World Was Ours

Sponsored by Welsh Government logo
Liz Kessler

The author reveals the extraordinary true story behind her new book, and tells how she managed to turn it into fiction, drawing on interviews with her dad, who was the inspiration behnd the tale, and photographs from her research trip across five countries in Central Europe.

Mae'r awdur yn datgelu'r stori wir anhygoel y tu ôl i'w llyfr newydd, ac yn dweud sut y llwyddodd i'w throi'n ffuglen, yn defnyddio cyfweliadau gyda'i thad, a oedd yr ysbrydoliaeth tu ôl i’r stori, a lluniau o'i thaith ymchwil ar draws pum gwlad yng Nghanol Ewrop.