Register to watch online or log in if you have already registered
Sponsored by Welsh Government logo
Frank Cottrell-Boyce

Frank Cottrell-Boyce – Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage

Noah’s Gold

What would you do if you were marooned on a deserted island with five of your classmates, no teacher and no internet? This author has plenty of ideas as he introduces you to his exciting new novel, packed with mystery, adventure and laughs, all set on an actual deserted island in the River Dee.

Beth fyddech chi'n ei wneud pe baech chi wedi caeleich gadael ar ynys anghyfannedd gyda phump o'ch cyd-ddisgyblion, dim athro a dim rhyngrwyd? Mae gan yr awdur hwn ddigon o syniadau wrth iddo eich cyflwyno i'w nofel newydd gyffrous, yn llawn dirgelwch, antur a chwerthin, i gyd wedi'i leoli ar ynys anghyfannedd go iawn yn Afon Dyfrdwy.