Register to watch online or log in if you have already registered

Patience Agbabi – Llwyfan Cymru Digidol – Wales Digital Stage

The Time-Thief

Sponsored by Welsh Government logo
Patience Agbabi

The second book in The Leap Cycle series by the renowned spoken word poet is a thrilling adventure about time travel, history and celebrating our differences. Elle is back again and this time she's leaping almost three whole centuries back in time, to catch a thief, help her friend and save our future…

Mae’r ail lyfr yn y gyfres The Leap Cycle gan y bardd gair llafar enwog, yn antur wefreiddiol am deithio mewn amser, hanes a dathlu ein gwahaniaethau. Mae Elle yn ôl eto a'r tro hwn, mae hi'n neidio bron i dair canrif gyfan yn ôl mewn amser, i ddal lleidr, helpu ei ffrind ac achub ein dyfodol...