Onjali Q Raúf

The Lion Above The Door

Winter Weekend 2021, 

Join the Blue Peter Book Award and Waterstones Children’s Book Prizewinner as she introduces her brand new book. Hidden histories, friendship, determination and pride in who you are fill this superb story with heart, humour and hope.

Ymunwch ag enillydd Gwobr Lyfrau Blue Peter a Gwobr Llyfrau Plant Waterstones, wrth iddi gyflwyno ei llyfr newydd sbon. Mae hanesion cudd, cyfeillgarwch, penderfyniad a balchder ynddoch chi eich hun yn llenwi'r stori wych hon gyda chalon, hiwmor a gobaith.

KS2
Onjali Q Raúf