Y Bachgen, y Wahadden, y Llwynog a'r Ceffyl (SIGNED COPY)

Charlie Mackesy translated by Mererid Hopwood

Join us online at 4pm GMT on Tuesday 9 November for our Book of the Month Live Q&A event: Charlie Mackesy and Mererid Hopwood launch Y Bachgen, y Wahadden, y Llwynog a’r Ceffyl.

Register for this event

A book of hope for uncertain times, Charlie Mackesy's The Boy, The Mole, The Fox and The Horse invites you to enter the world of his four unlikely friends, discovering their stories and their most important life lessons.

The boy, the mole, the fox and the horse have been shared millions of times online - perhaps you've seen them? They've also been recreated by children in schools and hung on hospital walls. They sometimes even appear on lamp posts and on cafe and bookshop windows. Perhaps you saw the boy and mole on the Comic Relief T-shirt, Love Wins?

Acclaimed poet and Hay Festival fellow Mererid Hopwood is the translator behind an extraordinary Welsh edition - Y Bachgen, y Wahadden, y Llwynog a’r Ceffyl - bringing its inspiring message to readers in Welsh for the first time.

Ymunwch â ni ar-lein am 4pm GMT ar ddydd Mawrth, 9 Tachwedd ar gyfer ein digwyddiad Sesiwn Holi ac Ateb Byw ar Lyfr y Mis: Charlie Mackesy a Mererid Hopwood yn lansio Y Bachgen, y Wahadden, y Llwynog a'r Ceffyl.

COFRESTRU AR GYFER Y SESIWN

Mae Y Bachgen, y Wahadden, y Llwynog a’r Ceffyl, llyfr o obaith gan Charlie Mackesy yn ystod cyfnod o ansicrwydd, yn eich gwahodd i fynd i fyd ei bedwar ffrind annhebygol, a darganfod eu straeon a'u gwersi bywyd mwyaf pwysig.

Mae y bachgen, y wahadden, y llwynog a’r ceffyl, wedi cael ei rannu filiynau o weithiau ar-lein - efallai eich bod chi wedi eu gweld? Maen nhw wedi cael eu hail-greu hefyd gan blant mewn ysgolion, ac wedi cael eu hongian ar waliau ysbytai. Weithiau, maen nhw’n ymddangos ar lampiau post ac ar ffenestri caffis a siopao llyfrau hyd yn oed. Efallai eich bod chi wedi gweld y bachgen a'r mol ar grys-T Comic Relief, Love Wins?

Y bardd arobryn a chymrawd Gŵyl y Gelli, Mererid Hopwood, yw'r cyfieithydd y tu ôl i rifyn Cymraeg eithriadol - Y Bachgen, y Wahadden, y Llwynog a’r Ceffyl - sy’n dod â'i neges ysbrydoledig i ddarllenwyr y Gymraeg am y tro cyntaf.
Price: £16.99
 
Price: £16.99