Subscribe or Log In to Anytime
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Anytime
Treat someone to a Hay Festival Anytime subscription

Listen

Rich Knight

If I Ran the Country

 
Hay Festival 2022, 

What would things be like if you were in charge, not just of your bedroom but of a whole nation? Radio 4’s Rich Knight aims to answer all your questions in this funny, fact-packed interactive session on how to build a nation, be a good leader and political problem solver. Rich Knight is an award-winning BBC journalist and a parent. His children inspired him to write If I Ran the Country – a witty guide to taking charge and getting things done.

Sut fyddai pethau pe baech chi wrth y llyw, nid yn unig o'ch ystafell wely ond o genedl gyfan? Bwriad Rich Knight ar Radio 4 yw ateb eich holl gwestiynau yn y sesiwn ryngweithiol ddoniol hon, sy'n llawn ffeithiau ar sut i adeiladu cenedl, bod yn arweinydd da, ac yn ddatryswr problemau gwleidyddol. Mae Rich Knight yn newyddiadurwr BBC arobryn ac yn rhiant. Cafodd ei ysbrydoli gan ei blant i ysgrifennu If I Ran the Country - canllaw ffraeth i gymryd yr awenau a gwneud pethau.

KS2 | CA2
Rich Knight