listen

Iszi Lawrence

Billie Swift Takes Flight

Hay Festival 2022, 

It turns out women do lots of unexpected things in history that not many grown-ups know about. Like flying spitfires in WWII. Author and broadcaster Iszi Lawrence tells the stories of real-life heroic women in Billie Swift Takes Flight. She will also teach you how to crash a plane correctly.

Mae'n ymddangos bod menywod yn gwneud llawer o bethau annisgwyl mewn hanes nad oes llawer o oedolion yn gwybod amdanynt. Fel hedfan spitfires yn yr Ail Ryfel Byd. Mae'r awdur a'r darlledwr Iszi Lawrence yn adrodd hanesion menywod arwrol go iawn yn Billie Swift Takes Flight. Bydd yn eich dysgu sut i grashio awyren yn gywir hefyd.

KS2 | CA2
Iszi Lawrence