Subscribe or Log In to Anytime
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Anytime
Treat someone to a Hay Festival Anytime subscription

Listen

Roma Agrawal

How Was That Built?

 
Hay Festival 2022, 

Roma Agrawal MBE is an award-winning engineer, author and broadcaster. From footbridges to skyscrapers – including The Shard – she has left an indelible mark on London’s landscape. Roma is an inspiring promoter of engineering and technical careers to young people, particularly in under-represented groups, and has given talks around the world. In her first children’s non-fiction book How Was That Built? Roma takes readers on an exciting behind-the-scenes look at some of the world’s most amazing landmarks.

Mae Roma Agrawal MBE yn beiriannydd, awdur a darlledwr arobryn. O bontydd troed i nendyrau – gan gynnwys The Shard – mae hi wedi gadael marc parhaol ar dirwedd Llundain. Mae Roma yn hyrwyddwr ysbrydoledig o yrfaoedd peirianneg a thechnegol i bobl ifanc, yn enwedig mewn grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, ac mae hi wedi rhoi sgyrsiau ar draws y byd. Yn ei llyfr ffeithiol cyntaf i blant How Was That Built?, mae Roma yn mynd â darllenwyr ar olwg gyffrous y tu ôl i'r llenni ar rai o dirnodau mwyaf rhyfeddol y byd.

KS2 | CA2
Roma Agrawal