Subscribe or Log In to Anytime
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Anytime
Treat someone to a Hay Festival Anytime subscription

Listen

Alex Wheatle

Kemosha of the Caribbean

 
Hay Festival 2022, 

Kemosha and her brother have lived their whole lives in slavery. Sold away to work in lawless Port Royal, Kemosha takes her chance to escape brutal treatment. With fortune on her side, she befriends Ravenhide, a man with a mysterious past who teaches her the art of sword fighting. Kemosha’s adventure on the high seas could be her one chance to earn enough to buy her brother’s freedom… Award-winning author Alex Wheatle has been awarded an MBE for services to literature.

Mae Kemosha a'i brawd wedi byw eu bywydau cyfan mewn caethwasiaeth. Ar ôl cael ei gwerthu i weithio yn Port Royal, sydd heb gyfreithiau, mae Kemosha yn cymryd ei chyfle i ddianc rhag triniaeth greulon. Gyda ffortiwn ar ei hochr, mae hi’n gwneud ffrindiau gyda Ravenhide, dyn sydd â gorffennol dirgel sy'n dysgu'r grefft o ymladd cleddyf iddi. Gallai antur Kemosha ar y moroedd uchel fod yr un cyfle iddi ennill digon i brynu rhyddid ei brawd... Mae'r awdur arobryn Alex Wheatle wedi derbyn MBE am ei wasanaethau i lenyddiaeth.

KS3/4 | CA3/4
Alex Wheatle