listen

Femi Fadugba

The Upper World

Hay Festival 2022, 

Have you ever wondered how time travel works or if it is even possible? Author Femi Fadugba beams in for a mind-blowing event all about his debut title The Upper World. Find out more about Femi, from his inspirations to how he became the author of a game-changing YA thriller that defies space and time.

Ydych chi erioed wedi meddwl tybed sut mae teithio drwy amser yn gweithio neu os ydy hyn hyd yn oed yn bosibl? Mae’r awdur Femi Fadugba yn taro heibio i gyflwyno digwyddiad syfrdanol sy’n canolbwyntio ar ei deitl cyntaf The Upper World. Cewch fwy o wybodaeth am Femi, o'r pethau sy’n ei ysbrydoli i sut y daeth yn awdur y llyfr cyffrous gwefreiddiol i Oedolion Ifanc sy’n mynd y tu hwnt i ofod ac amser.
KS3/4 | CA3/4
Femi Fadugba