listen

Natasha Bowen

Skin of the Sea

Hay Festival 2022, 

Natasha Bowen’s powerful new imagining of a devastating time in history is told through the eyes of a bold and unforgettable heroine. Nigerian Welsh writer Natasha shares her inspiration and the creative process behind her debut novel – an unforgettable love story infused with West African mythology, merging the fantastical and the historical on an epic scale.

Mae delwedd newydd bwerus Natasha Bowen o amser dinistriol mewn hanes yn cael ei adrodd drwy lygaid arwres feiddgar a fythgofiadwy. Mae'r awdur Cymreig Nigeraidd, Natasha, yn rhannu ei hysbrydoliaeth a'r broses greadigol y tu ôl i'w nofel gyntaf – stori garu fythgofiadwy gyda mytholeg Gorllewin Affrica, ac yn uno'r ffantastig a'r hanesyddol ar raddfa epig.

KS3/4 | CA3/4
Natasha Bowen