Event 194

Catrin Finch & Seckou Keita

In Concert

Llwyfan Cymru – Wales Stage

Multi-award-winning duo Catrin Finch and Seckou Keita tour the UK in 2022 to celebrate the tenth anniversary of their inspiring musical collaboration which combines Wales and Senegal, harp and kora, the classical and traditional, different cultures and common humanity.

The occasion is marked by the duo’s release of their third album Echo in May 2022, the tender triumph of an extraordinary partnership, described as “one of the most popular world music acts of this decade” (Songlines), that has thrilled audiences in their thousands.

Catrin plays the harp, and Seckou the West African kora, two instruments sharing an ancient history of storytelling and courtly entertainment passed down through generations. Inspired by their own connections and roots, Catrin and Seckou create something entirely their own, presenting a unique dialogue of cultures and a musical alliance of rare empathy.


Their previous two albums, Clychau Dibon (2013) and Soar (2018), have won multiple awards and Catrin and Seckou were named Best Duo/Band at the most recent BBC Radio 2 Folk Awards. Their atmospheric magic crosses genre boundaries, from folk and world to classical and contemporary as their fingers flow like opposing tributaries into a single river of sound.

A Mwldan production.

Bydd y ddeuawd gwobrwyedig Catrin Finch a Seckou Keita yn teithio’r DU yn 2022 i ddathlu pen-blwydd yn ddeg oed eu cydweithrediad cerddorol ysbrydoledig sy’n cyfuno Cymru a Senegal, y delyn a'r kora, y clasurol a’r traddodiadol, diwylliannau gwahanol a dynoliaeth gyffredin.

Caiff yr achlysur ei farcio dwy rhyddhau Echo, trydydd albwm y deuawd ym mis Mai 2022, buddugoliaeth dyner partneriaeth hynod, a ddisgrifir fel “un o actau cerddoriaeth byd mwyaf poblogaidd y degawd hwn” (Songlines), sydd wedi gwefreiddio cynulleidfaoedd yn eu miloedd.

Mae Catrin yn canu’r delyn, a Seckou y kora o Orllewin Affrica, dau offeryn yn rhannu hanes hynafol o adrodd straeon ac adloniant llys a drosglwyddwyd ar hyd cenedlaethau. Wedi’u hysbrydoli gan eu cysylltiadau a’u gwreiddiau eu hunain, mae Catrin a Seckou yn creu rhywbeth sy'n gwbl bersonol iddyn nhw, gan gyflwyno deialog unigryw o ddiwylliannau a chynghrair gerddorol o empathi prin.

Mae eu dau albwm blaenorol, Clychau Dibon (2013) a Soar (2018), wedi ennill sawl gwobr a chafodd Catrin a Seckou eu henwi fel Deuawd/Band Gorau yng Ngwobrau Gwerin diweddaraf BBC Radio 2. Mae eu hud atmosfferig yn croesi ffiniau genre, o werin a byd i glasurol a chyfoes wrth i’w bysedd lifo fel llednentydd gwrthwynebol i mewn i un afon o sain.

This event has taken place