National Trust

Sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ym 1895 i ofalu am leoedd o ddiddordeb hanesyddol neu harddwch naturiol. Yng Nghymru mae hi’n gofalu am fwy na 45,000 hectar o gefn gwlad ac 157 milltir o’r arfordir yn ogystal â rhai o’n cestyll a gerddi harddaf. Yr Ymddiriedolaeth yw elusen gadwraeth fwyaf Ewrop ac mae hi’n derbyn cefnogaeth mwy na 4 miliwn o aelodau, 126,000 ohonynt yn byw yng Nghymru. Fel elusen mae hi’n dibynnu ar danysgrifiadau aelodaeth, rhoddion a chefnogaeth wirfoddol arall i gyfarfod â’i chostau cadwraeth a chynnal a chadw.

The National Trust was founded in 1895 to care for places of historic interest or natural beauty. In Wales it cares for over 45,000 hectares of countryside, 157 miles of coastline as well as some of the finest castles and gardens. The Trust is the largest conservation organisation in Europe, supported by 4 million members, 126,000 of whom live in Wales. As a charity it relies on membership subscriptions, gifts and other voluntary support to meet conservation and maintenance costs.


Website:  www.nationaltrust.org.uk

National Trust